Что такое этический кодекс?

STOPКОРРУПЦИЯ. ВЫПУСК #15. ЧТО ТАКОЕ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС?

Предлагаю сегодня задаться вопросом, что такое этический кодекс и для чего, собственно, он нужен. Будем разбираться?

Этический кодекс – это своеобразная система координат, которая помогает понять единые ценности, правила поведения и табу, способ самоорганизации, который повышает статус, престиж, профессионализм сообщества. Но я предлагаю обсудить кодекс этики казахстанских госслужащих. Ведь там, где власть и распределение благ – всегда есть коррупционные риски.

Версия на русском языке


STOPКОРРУПЦИЯ. #15 ШЫҒУ. ЭТИКА КОДЕКСІ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

Бүгін мына сауалға жауап іздейік, этика кодексі дегеніміз не және оның қандай қажеттілігі бар?

Этика кодексі – ол үйлесімділіктің бірқилы жүйесі — біртұтас құндылықтарды түсінуге көмектесетін, мінез-құлық ережелері мен тыйымдарды, қоғамдастықтың біліктілігін, беделін, мәртебесін көтеретін өзіндік ұйымдастыру.

Бірақ мен қазақстандық мемлекеттік қызметкерлердің этика кодексін талқылауды ұсынамын. Өйткені билік пен игілікті бөлісетін жерде әрдайым сыбайлас жемқорлықтың туу қаупі бар.

Қазақ тілінде нұсқасы