Индекс восприятия коррупции Transparency International​

STOPКОРРУПЦИЯ. ВЫПУСК #12. ИНДЕКС ВОСПРИЯТИЯ КОРРУПЦИИ

Transparency International​ представило результаты ежегодного глобального исследования Индекс восприятия коррупции. Есть ли повод для гордости у Казахстана? Давайте разбираться!

Индекс восприятия коррупции строится на оценке уровня коррупции в экономике, праве, уровне демократических преобразований. Учитывается мнение экспертов, руководителей бизнес-компаний, а также данные международных организаций.

В индексе восприятия коррупции за 2016 год Казахстан набрал 29 баллов и занял 131 позицию ренкинга. В прошлом году у нас было 28 баллов и 123-я строчка.

Версия на русском языке


STOPКОРРУПЦИЯ. #12 ШЫҒУ.  СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫ ҚАБЫЛДАУ ИНДЕКСІ

Transparency International жыл сайын жүргізетін Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі ғаламдық зерттеуінің қорытындысын ұсынды. Қазақстанның мақтанарлық себебі бар ма? Осыны талқылайық!

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі экономика, құқық, демократиялық қайта құрулардағы жемқорлықтың деңгейіне баға береді. Сарапшылардың пікірі, бизнес-компаниялардың пікірі, сондай-ақ халықаралық ұйымдардың көрсеткіштері ескеріледі.

Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексінде Қазақстан 2016 жылы 29 балл жинап, ренкингте 131 орынға жайғасты. Былтыр 28 балл және 123-ші орында болатын.

Қазақ тілінде нұсқасы